Na Statku se pořád něco děje...

Na odchovně v Osíku, kam jsme se vyrazili podívat na celkem 9 našich býčků připravených k základním výběrům dne 17.2.2022, foukalo skutečně "parádně"...

Naše zvířata samozřejmě na pastvinách denně kontrolujeme, zda jim nic nechybí a jsou v pořádku... S fotoaparátem ale nevyrážíme zase tak často.

Ač jsme doufali, že se s covidem a s ním spojenými omezeními včas rozloučíme, bohužel se tak nestalo a tedy i výběry mladých plemenných býčků II.turnusu roku 2021 jsou opět neveřejné...