Na Statku se pořád něco děje...

Reprodukční zdraví našich zvířat je velmi obsáhlá skupina témat, zahrnující pravidelné kontroly krav a jalovic - bez všech těchto kontrol by se nám nepodařilo držet vysoké procento inseminace...

zpráv týkajících se vážných aspektů právě probíhající krize se nás valí ze všech stran mnoho...

PF 2020

10.12.2019

Přejeme Vám radostné prožití vánočních svátků

Senáže 2019

30.06.2019

Nejprve pár ranních pohledů, z teprve se probouzejícího Statku...