Finální bilance výběrů plemenných býčků v roce 2022

03.05.2022

Výběry mladých plemenných býčků jsou pro letošek skutečně za námi, poslední výběry, kterých se naší býčci účastnili byly 27.4.2022 na OPB Osík.

Dovolte nám tedy malé shrnutí a ohlédnutí, co se povedlo a co třeba méně...


Co se povedlo?

Býček kombinace Guetta x Castor, 82 bodů při základním výběru na OPB Osík
Býček kombinace Guetta x Castor, 82 bodů při základním výběru na OPB Osík
  • všichni naši býčci na odchovnách byli vybráni
  • dvakrát jsme měli na Osíku nejlepšího býka - shodně 82 bodů za celkový exteriér
  • celkem bylo v roce 2022 ze Statku vybráno 23 býčků (22 charolais, 1 simentál)
  • pouze jeden z nich byl narozen z přirozené plemenitby, všichni ostatní byli po inseminaci
  • a neméně podstatnou věcí je, že všichni naši býčci již našli své nové majitele


Co se povedlo méně?

  • jednoho býčka jsme z odchovu u chovatele vyřadili, býček nezvádl raný růst a neměl potřebnou roční váhu
  • jeden býček se zranil a nemohl být předveden, bohužel zranění se ukázalo jako závažné a býček byl proto z výběrů rovněž vyřazen

Býček kombinace Jaguar x Vigny, 70 bodů při základním výběru u chovatele
Býček kombinace Jaguar x Vigny, 70 bodů při základním výběru u chovatele
Bezrohý býček kombinace Nenufar PP x Baltrap, 69 bodů při základním výběru u chovatele
Bezrohý býček kombinace Nenufar PP x Baltrap, 69 bodů při základním výběru u chovatele

Všechny tyto informace jsou pro nás signálem, jak vést třeba i náš vlastní výběr býčků na odchovny, jak býčky lépe připravit atd.

Ne všichni býčci, kteří se u nás narodí, se totiž stanou plemennými - ročně naše matky býčků odchovají zhruba 30-40 býčků, kteří teoreticky splňují podmínky k nástupu do odchovny, ale maximálně 20-25 (zálěží na každém ročníku) projde naší několikakolovou selekcí a dostane tu šanci ukázat to nejlepší na odchovně :-)))