Na Statku se pořád něco děje...

Ač jsme doufali, že se s covidem a s ním spojenými omezeními včas rozloučíme, bohužel se tak nestalo a tedy i výběry mladých plemenných býčků II.turnusu roku 2021 jsou opět neveřejné...

Letošní výběry budou opět neveřejné - což znamená, že samotné výběry i následné nákupy býčků budou probíhat výhradně online...