Živočišná výroba

V současné době rozšiřujeme základní stádo krav bez tržní produkce mléka, a to jak na úrovni čistokrevného skotu plemene charolais, tak na úrovni kříženek k produkci zástavových telat. Management stáda je striktně podřízen sezóně telení - v průběhu zimních měsíců jsou veškerá zvířata na zimovištích, kde se rovněž rodí všechna telátka, během léta pak vyháníme všechny kategorie na pastviny - od krav s telaty, přes roční i dvouleté již březí jalovice i plemenné býky. Náš chov je IBR prostý, velice dbáme na zdravotní stav ve stádě, proto zvířata pravidelně odčervujeme, provádíme korekci paznehtů a vakcinujeme proti nejrůznějším chorobám či infekcím.


Velice intenzivně využíváme inseminaci, inseminční dávky dovážíme z velké části z Francie, kde si vybíráme špičkové plemenné býky. V přirozené plemenitbě používáme plemenné býky rovněž francouzského původu. Ve šlechtění se zaměřujeme především na mléčnost krav a odstavovovu hmotnost telat. Mimo inseminace, kterou využíváme pro zlepšení genetického potenciálu zvířat, provádíme i výplachy a přenosy embryí plemene charolais. Přenášíme vlastní i nakoupná embrya. Naše stádo je zařazeno do Kontroly užitkovosti masných plemen (KUMP), stupně A i B, každoročně produkujeme plemenné býčky odchovánané doma u chovatele i na Odchovně plemenných býčků Osík.


O statku

Firma Ing. Jan Zuzánek byla založena v roce 1999, k dnešnímu dni obhospodařujeme pozemky v katastrech obcí Bernartice, Bečkov, Královec, Kohoutov, Vyhnánov a Zlatá Olešnice. Už od založení byl záměr jasný - chov skotu bez tržní produkce mléka, produkce plemenného skotu plemen charolais a masný simentál a poskytování služeb zemědělským podnikům v oblasti základního zpracování půdy a sklizně tenkostébelných plodin.


 

Rostlinná výroba, strojové vybavení

Veškeré pozemky, na kterých aktuálně hospodaříme, jsou zatravněny a slouží buď přímo k pastvě nebo k výrobě krmení na zimu - senáží či sena.

V současné době není možno provádět zemědělskou výrobu na špičkové úrovni bez nejnovějších technologií - vzhledem k tomu, že se specializujeme na pokos, senážování a lisování zavadlé i suché píce, je naše strojové vybavení orientováno převážně tímto směrem. Na našem Statku naleznete samozřejmě traktory, dále žací lišty, obraceče, shrnovače, senážní vozy, lisy, rozmetadla, pluh, podmítač, secí stroj bezorebný a pro přísev trvalých travních porostů, manipulátory a nakladače a další stroje potřebné k chodu živočišné výroby jako přepravník na krávy či krmný vůz. Mezi naše "koně" patří především stroje značek John Deere a Pöttinger.