Soukromý Statek Bernartice

Kde se hospodaří, tam se dobře daří...

Nová francouzská posila týmu...

Ač je to možná pro někoho poněkud jednotvárné, každý rok se těšíme na příjezd nového plemenného býka z Francie, posily našeho nepočetného týmu býků v přirozené plemenitbě...20leté výročí našeho Statku...