Milí přátelé...

Přejeme Vám radostné prožití vánočních svátků

a úspěšné vykročení do nového rokuNová telící sezóna úspěšně zahájena!


Letos máme 20 let, Statek radost pohledět...

Milí přátelé,

jak jste jistě zaznamenali, letošní výročka se nesla ve znamení 20.výročí založení našeho Statku...


Pár momentek ze Statku...


Naše videa z výběrů plemenných býčků v minulých letech...