Soukromý Statek Bernartice

Kde se hospodaří, tam se dobře daří...

První seče sklizně 2021...

Sedlák si vždycky oddechne ve chvíli, kdy mají jeho krávy na další sezonu připravené krmení...


20leté výročí našeho Statku...