Soukromý Statek Bernartice

Kde se hospodaří, tam se dobře daří...

Zimní pohádka 

              na Statku...20leté výročí našeho Statku...