Pozvánka na základní výběry 

plemenných býčků charolais...

Katalogové listy býčků, kteří budou předvedeni k základním výběrům k nahlédnutí:


Jak se k nám dostanete:

Bohaté občerstvení zajištěno :-)


Doteleno a zváženo!

V polovině března se nám narodilo poslední telátko a také už byl pomalu čas zvážit ta nejstarší...


Naše videa z výběrů plemenných býčků v minulých letech...