Soukromý Statek Bernartice

Kde se hospodaří, tam se dobře daří...

Zhodnocení II.turnusu 2021...

Úspěšně jsme ukončili i II.turnus 


20leté výročí našeho Statku...