Bilancování na konci roku 2021...

26.12.2021

Překvapením roku pro nás rozhodně bylo hodnocení chovů během prezentace pana Kopeckého na Klubu chovatelů charolais...

Náš chov se umístil na 2.místě v produkci plemenných býčků!

Během posledních 3 sezon (roky 2019-2021) jsme přihlásili do odchovu na odchovnách i u chovatele celkem 60 býčků, z nichž celkem 51 bylo vybráno do další plemenitby...

Celá produkce plemenných býčků však stojí a padá s kvalitní matkou...

Proto bylo a vždycky bude naším záměrem především šlechtění co nejlepších jalovic a potažmo krav/matek. 

K tomu dlouhá léta využíváme nejenom inseminaci (z do dnešního dne narozených telat je pouhých 12 % po býcích v přirozené plemenitbě), ale i embryotransfer a embrya, která přenášíme ať už z francouzských dárkyň či z našich vlastních, jsou vždy vytvářena se záměrem narození parádní jalovičky :-)

Roční jalovice Goldie ze Statku kombinace Hiago x Robustin - její matkou je dárkyně Feerie, matka inseminačních býků Merlin P a Orace P.
Roční jalovice Goldie ze Statku kombinace Hiago x Robustin - její matkou je dárkyně Feerie, matka inseminačních býků Merlin P a Orace P.

I když jsme samozřejmě rádi, když se povedou i býčci :-) Například býk Ceintur ze Statku PP, který působí v inseminaci, se rovněž narodil z francouzského embrya.

Ceintur ze Statku PP, bezrohý homozygot
Ceintur ze Statku PP, bezrohý homozygot

Vrátíme-li se jen krátkým ohlednutím zpět k matkám...

Jen pár zajímavostí:

  • máme na Statku matky, které daly 3 plemenné býky:
  • Viki ze Statku - Cabanon x Magenta, 76 bodů, celkem 6 telat s průměrnými vahami 43-223-358-605 kg
  • Upra ze Statku - Novotel x Ulysse, 70 bodů za exteriér, celkem 6 telat s průměrnými vahami 43-203-325-555 kg
  • Bohdana ze Statku - Castor x Natur, 84 bodů za exteriér, celkem 3 telata s vahami 46-226-353-602 kg
  • od Bohdany ještě nemáme jalovici :-(
  • na druhou stranu máme na Statku i matky, které na 6 telatech daly jen samé jalovice a býčky pouze v embryotransferu :-)
  • Zuzana ze Statku - Vittoz x Jumper, 81 bodů za exteriér, průměr vah telat 43-216-318-444 kg
Zuzana ze Statku
Zuzana ze Statku

Tedy vzhůru k lepším zítřkům a šlechtění vynikajících matek, ať už dají plemenného býčka, nebo ne :-))))