Zhodnocení II.turnusu 2021 výběrů                          mladých plemenných býčků ze Statku

12.05.2021

Celkově II.turnus výběrů mladých plemenných býčků je úspěšně za námi, dovolte nám proto, abychom ho stějně jako turnus I. zhodnotili...

Ve II.turnusu 2021 jsme měli v odchovu celkem 5 mladých býčků plemene charolais - 2 úspěšně dokončili test na OPB Osík, 3 býčky jsme rovněž úspěšně odchovali v domácím prostředí.

Žádný z našich býčků nebyl vyřazen a jejich výsledky jsou velmi vyrovnané!


OPB OSÍK

Gerry ze Statku

 • býček genetické kombinace Giono x Castor x Natur
 • jeho matkou je Barbora ze Statku, šampionka jalovic na Charolais Show v Lysé
 • býček se super růstem - 261 kg ve 120 dnech, 398 kg ve 210 dnech a 621 kg v roce
 • při základním výběru byl býček hodnocen 76 body (10 za výšku i hmotnost, 8 délka těla, ostatní parametry hodnoceny 7 body)

Garfield ze Statku

 • býček genetické kombinace Figuier P x Castor x Natur
 • jeho matkou je Bohdana ze Statku, plná sestra naší šampionky Barbory ze Statku
 • býček ideální do chovu, kde je třeba posílit rámec a mateřské vlastnosti
 • při základním výběru byl býček hodnocen 73 body (10 za výšku - býček má neuvěřitelných 150 cm v kříži v takto mladém věku, 10 za hmotnost, 8 délka těla, ostatní parametry hodnoceny 6 a 7 body)

Odchov u chovatele

Gary ze Statku

 • býček genetické kombinace Giono x Vittoz x Impair

  • Giono je na českou populaci velmi málo příbuzný býk

   • má nejsilnější genomické hodnocení z aktuálních inseminačních býků plemene charolais

   • exceletní osvalení hřbetu, kýty, korektní končetiny

  • matka Bára ze Statku po otci Vittoz pochází z francouzského embrya

   • kráva vynikajícího zevnějšku, především z hlediska morfologie

   • 150 cm jako prvotelka, 8 za délku těla, 10 za hmotnost

   • velmi pěkná, rozvinutá telata

 • hodnocen při základním výběru 73 body (vynikající parametry morfologické, výborná délka těla, excelentní hloubka hrudníku, korektní končetiny, velmi dobré osvalení, ale s předpokladem mléčnosti dcer)

Gill ze Statku

 • býček genetické kombinace Epernay x Duc x Banjo P

 • otec Epernay

  • již dlouhá léta ve francouzském TOP pro ISEVR, tedy raný růst telat do odstavu

  • vynikající výsledky růstu telat i v ČR

  • prosazuje se napříč chovy

  • velmi vyrovnaný býk, přináší nejen raný růst potomstva, ale i maternální vlastnosti jalovic, potažmo krav - super telení, vynikající mléčnost

 • matka Anežka ze Statku P je po francouzském býkovi, který působil na chovu v přirozené plemenitbě

  • kráva velmi dobrého zevnějšku, se 154 cm v kříži

 • býček má vynikající morfologii, především co se týče šířky pánve

  • super osvalení, především v oblasti kýty

  • hodnocen při základním výběru 72 body (korektní končetiny)

  • perfektní býk pro zlepšení masné užitkovosti a šířky pánve za předpokladu velmi dobré mléčnosti dcer


Gordon ze Statku

 • býček genetické kombinace Guetta x Vittoz x Sacrecoeur

 • otec Guetta

  • velmi komplexní býk, který však vyniká především mateřskými vlastnosti a hlavně naprosto excelentní mléčností

  • jeho telata jsou dobře narostlá, rámcová, velmi dobrých kapacit a super šířek pánví

 • matka Aneta ze Statku se narodila po embryotransferu

  • je matkou již jednoho plemenného býčka

  • velmi komplexní matka, s dobrým růstem telat a vyrovnanou morfologií

 • býček sám je velmi dobře narostlý

  • hodnocen 76 body při základním výběru

  • má excelentní délku těla

  • super hloubky a kapacity těla

  • velmi dobrý růst

  • ideální býk jak na raný růst, tak především na tvorbu jalovic do obratu stáda


Druhým turnusem 2021 pro nás letošní výběry býčků končí...

I když naše práce nikdy nekončí, už máme zváženy váhy ve 120 dnech dalších adeptů a už alespoň okem vybíráme potencionální adepty na další plemenné býčky pro novou sezonu...

Doufáme, že v roce 2022 se už na výběrech s chovateli skutečně potkáme!