Výběry plemenných býčků na OPB - I. turnus 2018

01.03.2018

Ani mrazivé počasí nás neodradilo od návštěv odchoven plemenných býčků - v letošním ročníku I.turnusu jsme zaznamenali výrazný úspěch našich býčků na OPB Osík...


Nejprve zazářil charolaiský býček CEINTUR ze Statku ET PP - náš bezrohý homozygot...získal fantastických 84 bodů při lineárním hodnocení zevnějšku!!!

A stal se nejlepším býčkem výběrů na OPB Osík 22.února 2018.

Býček CEINTUR ze Statku ET PP se narodil u nás po embryotransferu - embryo bylo vydraženo na výstavě v Paříži a pochází z programu Genes Diffusion - speciálně připařovaný bezrohý býk na bezrohou krávu na produkci homozygotně bezrohých zvířat. V tomto případě bezrohý HECTOR P (Exotic P x Populair) a kráva Hippolyte P po otci VIRGIL P...

A zadařilo se, býček CEINTUR je skutečně bezrohý homozygot (proto má ve jméně PP), jak máme doloženo genetickým testem.

Býček vyniká především hloubkou a kapacitou hrudníku a výborným osvalením plece, hřbetu i kýty. Za celkový dojem a celkovou harmonii získal 9 bodů!

Býček se narodil po embryotransferu, jak již bylo zmiňováno výše, ve 120ti dnech vážil 234 kg a ve 210ti dnech pak 372 kg, roční váha byla 658 kg. V testu býček rostl 1750 g denně. Jeho aktuální hmotnost je již více než 800 kg, neboť to vážil na konci ledna 2018.


Při základním výběru byl hodnocen celkem 84 body:

9 bodů za velikost těla
8 bodů za délku těla
10 bodů za hmotnost
8 bodů přední šířka hrudníku
9 bodů hloubka hrudníku
7 bodů šířka, délka zádi v kosti
8 bodů osvalení plece
8 bodů osvalení hřbetu
8 bodů osvalení kýty
9 bodů za celkový výraz, celkovou harmonii

Doufáme, že se mu na inseminační stanici bude dobře dařit 

a blahopřejeme novým majitelům :-)
A další radost nám o týden později přichystal simentálský býček 

CIRQUIT ze Statku P, který při bodovém hodnocení zevnějšku získal od komise úžasných 82 bodů!


Bezrohý býčet CIRQUIT se narodil po otci Lykke Iceman P z bezrohé matky Valerie ze Statku P po Vingegaard Tomba ET P (tady se bohužel naděje na homozygota nepotvrdila :-). Ve 120ti dnech měl fantastických 260 kg, ve 210ti dnech 390 kg, v roce pak vážil 682 kg. Výjimečný růst si udržel i v testu, kde rostl 1675 g denně.

Býček vyniká především délkou těla, kapacitou hrudníku a osvalením plece a hřbetu.

Při vlastním hodnocení zevnějšku byl hodnocen celkem 82 body, a to:

9 bodů za velikost těla

9 bodů za délku těla
10 bodů za hmotnost
7 bodů přední šířka hrudníku
9 bodů hloubka hrudníku
7 bodů šířka, délka zádi v kosti
8 bodů osvalení plece
8 bodů osvalení hřbetu
7 bodů osvalení kýty

8 bodů za celkový výraz, celkovou harmonii 


A ač zde vypadá vlivem zimy jako býk v koridě, je mírný jako beránek :-)

Blahopřejeme novému majiteli a doufáme, že se býk osvědčí i jako plemeník!