Senáže 2019

30.06.2019

Nejprve pár ranních pohledů, z teprve se probouzejícího Statku...

I krávy ještě spaly v klidu u napajedla...


Ale pak už vzhůru do práce... 3000 tun senáže nevyrobíme za 1 den :-)

Za možnost publikovat následující fotografie srdečně děkujeme, 

pořídil je pan Ing. Lešek Podhorský ze STROM PRAHA...